Friday, May 31, 2013

Premios Igualdad Cultural 2013


obra premiada: Nunca se sabe - instalación 2011
las obras seleccionadas pasarán a formar parte de la colección de un museo nacional

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

Giaonhan247 chuyên dịch vụ mua hộ hàng mỹ về VN và dịch vụ ship hàng nhật uy tín, giá rẻ cũng như chia sẻ kinh nghiệm cách order taobao về VN giá rẻ.