Thursday, July 11, 2013

Premio Finochietto - inauguración: C.C. Borges

inauguración miércoles 17 de julio 19 hs. hasta el 2 de agosto 
Centro Cultural Borges - Viamonte y San Martín 2do. piso C.A.B.A.


2do. Premio adquisición

1 comment:

truongmuunghenhan said...

Thanks for sharing, nice post!

Phục vụ cho nhu cầu vận chuyển container bằng đường bộ ngày càng lớn, vận chuyển xăng dầu bằng đường sắt và vận tải, gửi hàng hóa vận chuyển xe máy bắc nam bằng đường sắt cũng đã xây dựng nên những qui trình, dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng các toa xe chuyên dùng chuyên nghiệp và có hệ thống. Đảm bảo mang đến chất lượng tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ.